moona popolna ženska 2 (1)

POPOLNA ŽENSKA

POPOLNA ŽENSKA IN KAKO JO PRERASTI

Popolna ženska, torej takšna, ki je po svojem videzu in lastnostih brez napak in pomanjkljivosti, ne obstaja in v človeškem svetu dvojnosti tudi ne more obstajati. Če pa na popolnost pogledamo drugače, kot na lastnost tistega, kar je celostno in obsega vse svoje sestavne dele, se ji lahko približamo tako, da postanemo CELOVITE ŽENSKE.

To lahko dosežemo, ko osvobodimo telo in odvežemo duha.Delo je torej dvojno.

Osvoboditi duha

POPOLNA ŽENSKA je mit in proizvod oglaševalske industrije, ki želi v gonji po doseganju umetno ustvarjene podobe iz žensk (pa tudi iz moških) narediti kompulzivne potrošnice vsakovrstnih izdelkov, ki naj bi jim omogočili zadostiti težko dosegljivim in vsiljenimdružbenim idealom. Tako je sodobna ženska v največji možni meri spolni objekt (sexobject), prizanešeno pa ni niti moškim, ki postanejo objekt uspeha (successobject). Če zapovedanih družbenih idealov ne dosegamo, nam grozi (simbolna) smrt – izključitev iz družbe, ali vsaj družbe najbolj priljubljenih, najpomembnejših in najbolj vzvišenih.

Ker ta vsiljeni ideal ponotranjimo, nenehno vpliva na našo samopodobo in samozavest (predebela, presuha, prevelike ali premajhne prsi, preveč rumene zobe, preveč občutljiva, premalo pametna ali uspešna… in še vsi ostali pridevniki v brezkončnem nizu presežnikov). Televizija (tell-a-vision) nam že desetletja od daleč kaže vizijo – vizijo tega, kar naj bi morali postati, v sodobnosti pa so se ji s svojimi neizprosnimi zahtevami pridružila še neusmiljena družbena omrežja.Ker je vsakodnevnemu bombardiranju z idealiziranimi, umetno ustvarjenimi podobami težko uiti, nam pogosto ne preostane drugega, kot da se z njimi primerjamo in tekmujemo. To pa je seveda tekma, ki je ne moremo dobiti.

Vse to nas žene, da pozabimo, kako edinstveno in neponovljivo je vsako posamezno telo.

Osvoboditi telo

Seveda pa samo zavedanje o idealih, ki nam jih vsiljuje svet korporacij, ni dovolj. Družbeno programiranje se niti ne začne niti ne konča s kapitalističnimi vrednotami. V sodobnem času se začne tako za deklice kot za dečke že zelo zgodaj. Vsakič ko nam je zapovedano, naj bomo tiho, ne tako glasni, ne tako živahni, ne tako veseli, ne tako bojeviti, ne tako občutljivi, ne tako sebični, ne tako… smo prisiljeni, da bi ustregli zunanjim kriterijem, zatreti in potlačiti dele sebe, lastne načine svobodnega izražanja pa skrčiti na raven družbeno sprejemljivega. Kadar nam ni dovoljeno občutiti celotnega spektra čustev, ta potlačena obtičijo globoko v telesu, v tkivih in celicah, sprostimo in osvobodimo pa jih lahko z vadbo različnih praks in tehnik utelešanja. Meni osebno je najljubši prosti ples, saj je naravno in neprisiljeno gibanje, ki nas ob premišljeno izbrani glasbi popelje na notranje popotovanje, da ob pravilni podpori sproži odklepanje osebnih in kolektivnih vtisov in blokad ter posledično osvobajanje telesa na celični ravni.

Pomembno je, da ne pozabimo, da so vsi umetno ustvarjeni modeli, ki nam jih ponuja sodobni oglaševalski stroj, zgolj to – modeli, medtem ko smo mi resnični ljudje, ki bivamo v resničnem svetu in v resničnih telesih. NARAVNO TELO se ne more in noče primerjati z umetno popravljenim, retuširanim, s programskimi orodji popravljenim in prilagojenim telesom.

Prerasti »Popolno žensko« torej pomeni postati CELOVITA ŽENSKA, kar dosežemo šele, ko prepoznamo pasti vsiljene popolnosti, začnemo osvobajati in ceniti svoje telo kot izjemno in neponovljivo orodje, hkrati pa poznamo, živimo in utelešamo vse vidike svoje osebnosti, skupaj z njihovimi svetlimi in temnimi platmi.Odkrivanje naših notranjih in zunanjih svetov nam pomaga živeti bolj osredotočeno, bolj v Sebi in iz Sebe.

Celovita ženska ceni svoje naravno telo. Naravno telo je pretočno, svobodno telo. Na duševni ravni je osvobojeno vsiljenih družbenih idealov in zapovedi, na fizični pa se mu je dovoljeno prosto gibati, zaznavati in se izražati. Je edinstveno in neponovljivo, zavedanje o tem, pa mu daje posebno privlačnost, neprecenljiv sij, ko žari v védenju o svojem zdravju, svobodnosti in povezanosti z naravo, iz katere izhaja.

Comments are closed.